EcoDesign van kracht in 2020 [cashback-actie] 

Vanaf 2020 worden er strengere eisen gesteld aan energiezuinige kachels als pelletkachels en -haarden. In de EcoDesign normen wordt vastgelegd aan welke uitstootwaarden alle houtverbrandingstoestellen moeten voldoen. 

Houtkachel vs. Pelletkachel rendement

In het EcoDesign reglement wordt een onderscheid gemaakt tussen houtkachels en pelletkachels. Het minimale rendement van een pelletkachel moet ten minste 14% hoger liggen dan dat van een houtkachel. De implicatie dat een pelletkachel een hoger rendement levert dan een houtkachel wordt hiermee duidelijk onderstreept. 

EcoDesign normen 2020 per apparaat

OmschrijvingRendementCO [mg/Nm3]fijnstof [mg/Nm3]CxHy [mg/Nm3]NOx [mg/Nm3]
Vrijstaande houtkachel EN1324065%150040120200
Inbouw/inzet EN1322965%150040120200
Pelletkachel EN1478579%3002060200
Accumulerende toestellen, EN1525065%150040120200

 

RR Trading stimuleert duurzame energie

In Nederland branden ongeveer 50.000 pelletkachels en maar liefst 1 miljoen houtkachels. Het is opmerkelijk dat een houtkachel in het nieuwe EcoDesign meer mag blijven uitstoten, terwijl deze uitstoot een stuk schadelijker is voor mens en milieu. Het zou wat ons betreft juist andersom moeten zijn. RR Trading wil alle houtkachel-eigenaren stimuleren om over te stappen op pelletkachels. Dit is zowel beter voor het leefklimaat in Nederland én brengt tegelijkertijd comfort en kostenbesparing met zich mee. 

Cashback tot mei 2019

Om die reden organiseren we de in maand april een cashback-actie. Ruil nu je oude houtkachel of pelletkachel in en ontvang minimaal €150,- terug. Deze actie is geldig tot mei 2019.