Veilig betalen
Snelle levering
Offerte op maat
Informatie en advies
Eigen showroom
          Installatie NL

Pelletkachel rookkanaal

 

Pelletkachel rookkanaal laagPelletkachel rookkanaal afvoer Pelletkachel rookkanaal maatwerk dakafvoerPelletkachel aansluiten op bestaand rookkanaal    pelletkachel afvoer concentrisch 
OPTIE 1OPTIE 2OPTIE 3OPTIE 4
OPTIE 5

 

 

Pelletkachel afvoer methode

In hoofdlijnen zijn er 5 manieren om de rookgassen van een pelletkachel naar buiten te leiden. Aan iedere optie kleven voor- en nadelen. Om deze reden is het van belang om alle invloeden te kennen, af te wegen en dan een besluit nemen op feiten. Alleen op deze manier kan een wel overwogen methode gekozen worden.

 

Opmerking:

Hieronder genoemde aanbevellingen gelden alleen voor pelletkachels geleverd door RR Trading. Er zijn andere merken pelletkachels,  zoals Dielle, MCZ en Edilkamin welke natuurlijke trek in de afvoer nodig hebben om de kachel goed te laten funktioneren.

 

Optie 1 - Direct door de muur met een geveldoorvoer (Niet optimaal - Zie ook nadelen optie 1)

Optie 2 - In de kamer 2 a 3 meter omhoog en dan met een geveldoorvoer of muurdoorvoer

Optie 3 - Afvoer door plat of schuin dak (eventueel meerdere verdiepingen)

Optie 4 - Bestaand schoorsteenkanaal

Optie 5 - In de kamer concentrisch 2 a 3 meter omhoog en dan met een concentrische geveldoorvoer naar buiten (is getest door RR Trading in windtunnels)

 

Opmerking:    

pelletkachel made in italy  Afvoer optie 5 is de meest optimale combinatie met gesloten toestell zoals de Cayenne 6 & 8 Norma & Elite 98 pelletkachel

 In de volgende hoofdstukken worden de in de praktijk toegepaste pelletkachel afvoer methoden beschreven. Niet iedere pelletkachel afvoer methode is optimaal of geschikt voor elke situatie.Gebaseerd op de voor- en nadelen, moet er in elke situatie een overweging gemaakt worden, welke optie de meest geschikte is. Het volgende is dan ook geen advies maar een beschrijving van de in de praktijk toegepaste mogelijkheden.

 

Wettelijke eisen pelletkachel afvoer

Op dit moment zijn er geen wettelijke eisen, specifiek voor de afvoermethode van een pelletkachel. Wel zijn er richtlijnen voor houtkachels en er zijn richtlijnen voor gas sfeer haarden en gas CV ketels. De houtkachel verkoper raad aan de afvoer naar het dak te brengen (gebruikelijk voor een houtkachel). De gas CV- en gas sfeerhaarden installateur is geneigt te adviseren om een gevel doorvoer te kiezen. Op het internet worden de wildste beweringen gedaan over wetgeving voor pelletkachels en de methode van rookgas afvoer. Meestal zijn de beweringen gebaseerd op de kennis en voorkeur van de verkoper met soms verwijzing naar bouwbesluit. Maar dit bouwbesluit is voor een houtkachel opgesteld en niet voor een pelletkachel. Ook geeft het bouwbesluit aan dat het advies van de fabrikant en/of leverancier bepalend is.

 

Is een Pelletkachel een houtkachel ?

Deze stelling wordt vaak aangehaald als het gaat om de rookgasafvoer methode van een pelletkachel. De enige overeenkomst tussen een houtkachel en een pelletkachel is de brandstof. Verder gaat op ieder vlak de vergelijking scheef. Om deze reden is het onzinnig, en soms gevaarlijk, om de regelgeving voor rookgasafvoer van een houtkachel domweg gelijk te stellen aan de afvoer van een pelletkachel.

Om juiste beslissingen te kunnen maken moet dieper ingezoomd worden op de significante factoren welke bijdragen aan een succesvolle uitkomst. Testen moeten feitelijke data op gaan leveren zodat juiste en veilige conclusies gemaakt kunnen worden. Enkele significante eigenschappen waarme rekening gehouden moet worden zijn:

 Pelletkachel heeft veel lagere rookgas temperatuur 

 Branderkamer werkt op onderdruk

pelletkachel made in italy Gesloten toestellen of open toestel

pelletkachel made in italy Ongeveer 10 % CO2 uitstoot bij volle belasting

pelletkachel made in italy Lage fijnstof uitstoot

pelletkachel made in italy Nagenoeg geurloos (juist gemonteerd en afgesteld)

pelletkachel made in italy Geen natuurlijk trek nodig (spoel effect rookgas )

pelletkachel made in italy Externe zuurstof aanvoer

 

 

 

Doorsnede pelletkachel 98%

 

Opmerking:   In samenwerking met de grootste afvoermaterialen fabrikant van Nederland heeft RR Trading testen uitgevoerd in windtunnels met brandende Artel pelletkachels. Uit test data blijkt dat rookgassen van een Artel pelletkachel vergelijkbaar zijn zoals gemeten bij moderne HR gas CV ketels. Ook is er aangetoond dat een brandende Artel pelletkachel, aangesloten met geveldoorvoer, geen negatieve nadelen ervaart van windkracht 7 (12,5 m/sec windsnelheid) op de rookgas uitmonding. Hieruit kan onderbouwd de conclusie getrokken worden dat een Artel pelletkachel vergelijkbaar functioneert als een HR CV ketel aangesloten met muurdoorvoer. 

 

Waar moet men rekening meehouden voor een juiste pelletkachel afvoer

Om de juiste afvoer methode te kiezen moet er rekening gehouden worden met drie punten;

>Technische vereiste vanuit de pelletkachel bekeken

>Veiligheid gebruiker

>Hinderwet

 

Technische vereiste vanuit de pelletkachel bekeken

Technisch gezien is niet iedere pelletkachel geschikt om aan te sluiten op een geveldoorvoer. Als de wens voor geveldoorvoer bestaat moet hierop dus geselecteerd worden. Uw pelletkachel dealer zal zeker het juiste advies voor de gekozen pelletkachel geven. Alle door RR Trading aangeboden pelletkachels kunnen technisch gezien zonder problemen aangesloten worden met een geveldoorvoer.

Veiligheid gebruiker

Wettelijk gezien mag een persoon zichzelf, onder geen omstandigheden in gevaar brengen. Dit betekend dat de pelletkachel de rookgassen op een veilige manier moet kunnen afvoeren zonder dat er gevaar ontstaat op woningbrand. Deze wetgeving is dus gericht om de eigenaar van de pelletkachel te beschermen tegen ondeugtelijk installatie.

Hinderwet

De hinderwet bepaalt dat mensen andere mensen niet mogen hinderen. Voor een pelletkachel afvoer betekend dit dus dat buren geen gegronde hinder mogen ondervinden van rookgassen afkomstig van de pelletkachel. Het blijft altijd lastig om te bepalen of iemand terrecht hinder ondervindt of dat het overdreven wordt. Nu zijn er wel richtlijnen opgenomen in het bouwbesluit maar deze zijn opgesteld met een houtkachel voor ogen (ondanks het bouwbesluit hoor je veel klachten over stank van houtkachels). Alleen een rechter mag in Nederland bepalen of iemand terrecht klaagt over hinder of dat het overdreven wordt. Tot nu toe is er geen jurisprudentie bekend bij RR Trading waarin een rechter heeft bepaalt in welke omstandigheden een pelletkachel voldoende overlast geeft dat de eiser terrecht hinder ondervindt. 

 

Pelletkachel Afvoer Optie 1 - Directe geveldoorvoer

Deze optie is de goedkoopste en meest  eenvoudige. Bij optie 1 gaat de afvoer direct door de muur naar buiten. In de muur wordt een dubbelwandige buis geplaatst welke aan de binnen- en buiten zijde wordt afgedekt met een rozet. Het is wel van belang dat de buis minimaal 25-30 cm uitsteek. Dit om te voorkomen dat de muur verkleurd door rookgassen.

LET OP! : Deze methode is niet de meest optimale en kan bij slecht onderhoud of niet tijdig reinigen van de kachel, brand in de pellettank veroorzaken. 

 

Pelletkachel gevel afvoer

Nadelen optie 1

>Technisch niet de meest optimale optie. Maar in bepaalde gevallen de enige methode om een pelletkachel te kunnen installeren. Als de voor- en nadelen goed zijn afgewogen is het in sommige gevallen mogelijk.

>Gevoelig voor wind. Door tegendruk in de afvoer kunnen de rookgassen teveel weerstand ondervinden. Maar ook als de kachel niet aan staat kan de wind overdruk in de branderkamer veroorzaken. Het resultaat kan zijn een geur van verbrand hout in de kamer of zelfs     as deeltjes om de kachel.

>Door het uitsteken van de buis niet geschikt als er een voetpad direct tegen de buiten muur loopt.

>Niet geschikt als de afvoer uitmondt op terrein welke niet eigendom is

>Bij stroomstoring meer kans op rook in de kamer als de kachel brand

Opmerking: Bij slecht of geen groot onderhoud, gebruik van mindere kwaliteit pellets en slecht reinigen van de kachel bestaat het gevaar op brand in de pellettank. 

 

Voordelen optie 1

>Goedkoop en eenvoudig

>Geen buis zichtbaar in de woonkamer

>Kachel kan dichter op de muur en zal minder ver de kamer in komen

 

Conclusie Optie 1

Niet de meest optimale optie voor het juist funktioneren van de kachel. Maar kan in bepaalde gevallen de geschikte manier zijn. Het blijft altijd van belang om de juiste inschatting te maken op feiten en niet op de fabels. Risico's van de methode van afvoeren komen geheel voor eigen rekening omdat de keuze van pellet kwaliteit - het schoon maken en juist onderhouden van de kachel een significante factor zijn voor het juist functioneren.  

 

Pelletkachel Afvoer Optie 2 - Geveldoorvoer op 2m hoogte

Optie 2 is de meest toegepaste methode. Vanuit de kachel gaat de afvoerbuis via een T-stuk omhoog. Gebruik nooit direct een  bocht op de kachel. Dit kan problemen geven met as ophoping in de bocht. Na 2 meter omhoog gaat de buis met 90 graden door de muur. Gebruik in de muur altijd een dubbelwandig geisoleerde buis. Dit is noodzakkelijk want door slecht onderhoud kan er schoorsteen brand ontstaan en dan wordt de temperatuur in de buis wel 500-700 graden Celsius.

RR Trading Pelletkachel afvoer

Nadelen optie 2

>Prijs technisch minder gunstig dan optie 1

>Bij onvoldoende uitsteken van de pijp kan de muur verkleuren.

>Cosmetisch minder gezicht aan de voorgevel

>Meer kans op geur hinder dan optie 3 en 4

>Afvoer pijp in het zicht in de woonkamer

>Kachel komt iets verder de kamer in 

 

Voordelen optie 2

>Door verticale gedeelte natuurlijk trek en dus minder kans op rook in de kamer bij stroom onderbreking

>Prijs technisch gunstiger dan optie 3 

>Gassen komen op grotere hoogte uit de gevel waardoor meer kans op verdunning met lucht

>Minder kans op overlast uitstekende pijp 

>Minder kans op overlast van wind dan bij optie 1

>Minder kans op schoorsteenbrand dan bij lang kanaal naar boven

 

Conclusie optie 2

Succesvolle oplossing tussen direct door de muur of en gehele afvoer aanleggen naar de nok van het dak. Prijs technisch zeer gunstig in vergelijk met afvoer naar het dak brengen. Toch nog geringe kans op geur hinder buren. Maar tot op heden geen jurispendatie bekend waarbij een rechter hinder volgens de hinderwet heeft vastgesteld.

 

Afvoer bestellen

Afvoermaterialen online en  uit voorraad bestellen - dat kan via RR Pelletkachel. 

 

Pelletkachel Afvoer Optie 3 - Dakdoorvoer

Bij deze optie wordt er een kanaal aangelegd welke welke boven het dak uitmond. Het kanaal kan zowel binnenshuis als buitenshuis aangelegd worden. In beide gevallen wordt er buiten het vertrek waar de kachel staat dubbelwandig geisoleerde buis gebruikt. Dit is nodig voor de veiligheid. Indien er veel condens gevormd wordt neemt de kans op schoorsteenbrand toe (Condens bevordert creosoot). De uitlaat gassen bij een pelletkachel hebben significant lagere temperaturen dan een houtkachel en daardoor is condens vorming eerder een issue dan bij een houtkachel. Bij schoorsteen brand, in combinatie met een pelletkachel, is meer dan 90% aangesloten op een lang kanaal. Naarmate de pelletkachel een hoger rendement heeft zal de uitlaatgas temperatuur alleen maar verder dalen. 

RR Trading pelletkachel dakdoorvoer voor rookgassen

 

Nadelen optie 3

>Prijstechnisch ongunstig

>Niet in iedere woning mogelijk

>Jaarlijk schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee ( noodzakelijk om schoorsteen brand te voorkomen)

>Kans op condensatie rookgassen bij de zeer hoog rendement pelletkachels zoals Norma en Elite

 

Voordelen optie 3

>Rookgassen komen op hogere lokatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht

>Door hogere uitmonding minder kans op geur overlast bij buren

>Door natuurlijke trek in de pijp een meer constant brand proces

>Bij stroomstoring minder kans op rook in de kamer

 

Conclusie optie 3

Indien er twijfel bestaat of er klachten kunnen komen over de geur van de afvoergassen of opmerkingen over de uitmonding van de pijp, dan is optie 3 de meest ideale afvoermethode. Aan de andere ander is dit ook direct de meest kostbare van alle afvoer opties.

 

 

 

Pelletkachel Afvoer Optie 4 - Bestaand schoorsteen kanaal

Traditionele manier van rookgassen afvoeren. Door een gemetseld kanaal wordt een schoorsteen gevormd. Deze kan welke wel of niet gevoerd zijn met een buis. De uitmonding is bijna altijd op grotere hoogte en steek meestal boven de nok van het huis uit. In veel gevallen wordt bij deze optie de aangesloten houtkachel vervangen door een pelletkachel. Wel is het aan te raden om het kanaal eerst te laten vegen alvorens de pelletkachel aan te sluiten. Dit om te voorkomen dat oude roet aanslag kan gaan branden en zo een schoorsteen brand veroorzaakt. Om condensatie van de rookgassen te voorkomen is het raadzaam om het gemetselde kanaal te voorzien van een voering.  Houd de diameter zolang mogelijk gelijk aan de diameter van de kachel. Als rookgassen uitwaaien naar een grotere diameter zullen deze sneller afkoelen. Dit kan dus weer condensatie en vorming van creosoot bevorderen met hogere risiko op schoorsteenbrand !

 

Bestaand rookkanaal gebruiken voor pelletkachel

 

Nadelen optie 4

>Door lagere temperaturen van de rookgassen kan condens in het kanaal ontstaan. Indien de schoorsteen niet gevoerd is met een metalen buis kan het vocht in de steen trekken.

>Jaarlijks schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee ( noodzakelijk om schoorsteen brand te voorkomen)

>Indien schoorsteen voorzien moet worden van een metalen buis zijn de kosten weer aanzienlijk

 

Voordelen optie 4

>Rookgassen komen op hogere lokatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht

>Door uitmonding boven de nok van de woning minder tot geen kans op geur overlast bij buren

>Door natuurlijk trek stabiel brand proces

>Bij stroomstoring - wind of slecht onderhoud minderkans op rook in de kamer

 

Conclusie optie 4

Bij overstap van houtkachel naar pelletkachel de meest gunstige afvoer optie. Door aanwezigheid van rookkanaal zijn de installatie kosten lager.

 

Pelletkachel Afvoer Optie 5 - Concentrisch / Geveldoorvoer op 2m hoogte

Optie 5 in combinatie met een gesloten pelletkachel (lees hermetisch) is verreweg de meest veilige en gezonde methode om een pelletkachel aan te sluiten. Lees hieronder waarom !

 

Nadelen optie 5

>Iets duurder dan optie 2

 

Voordelen optie 5 in combinatie met hermetisch gesloten pelletkachel

>Rookgassen komen op hogere lokatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht

>Aanvoer zuurstof en afvoer rookgassen monden uit in zelfde drukvlak

>Druk aanvoer zuurstof hoger dan druk afvoer rookgassen. Dit zal een flow door de kachel geven welke de ventilator ontlast

>Geen kans op fijnstof in de woonkamer. Door druk verschil zuurstof aanvoer en rookgas afvoer zullen alle fijnstof deeltjes direct weer naar buiten gevoerd worden. Ook als de kachel niet brand.

>Bij gesloten pelletkachels is de kans op backfire uitgesloten

>Bij stroomstoring - wind of slecht onderhoud minderkans op rook in de kamer

 

Conclusie optie 5

Kies bij voorkeur een hermetisch geloten pelletkachel. Dit komt de gezondheid van uw leefklimaat ten goede en zal u veel meer plezier en duurzame warmte opleveren dan bij een open toestel. 

Hermetisch gesloten modellen zijn: 

>Norma

>Elite

>Cayenne 6 en 8

 

Gesloten pelletkachel concentrisch aangesloten

 

Vraag vandaag nog een offerte aan bij uw lokale pelletkachel dealer

 Wilt u weten wat de door u gekozen pelletkachel kost als deze wordt geinstalleerd door uw lokale pelletkachel dealer. Vul dan onderstaande formulier in en een erkende pelletkachel installateur neemt binnen 2 dagen contact met u op.

 

Pelletkachel rookkanaal laagPelletkachel rookkanaal afvoer Pelletkachel rookkanaal maatwerk dakafvoerPelletkachel aansluiten op bestaand rookkanaalConcentrische afvoer pelletkachel

OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 3

OPTIE 4

OPTIE 5