Veilig betalen
Snelle levering
Offerte op maat
Informatie en advies
Eigen showroom
Installatie NL

Rookgasafvoer pelletkachel

In hoofdlijnen zijn er 5 manieren hoe de rookgasafvoer van een pelletkachel naar buiten kan worden geregeld. Elke optie heeft zijn voor- en nadelen. Daarom is het erg belangrijk om alle invloeden te kennen, af te wegen en dan een besluit te nemen. RR Trading is hierin gespecialiseerd en helpt u graag bij deze keuze. De 5 manieren voor deze pelletkachel afvoer gelden alleen voor de kachels van RR Trading:

>Optie 1 - Direct door de muur met een geveldoorvoer 

>Optie 2 - In de kamer 2 à 3 meter omhoog met een geveldoorvoer of muurdoorvoer

>Optie 3 - Afvoer door plat of schuin dak (eventueel meerdere verdiepingen)

>Optie 4 - Bestaand schoorsteenkanaal

>Optie 5 - In het midden van de kamer 2 à 3 meter omhoog en met een concentrische geveldoorvoer naar buiten (alleen voor gesloten toestellen)

>Optie 6 - Met een gesloten pelletkachel concentrisch door een platdak

>Optie 7 - Met een gesloten pelletkachel concentrisch door de woning naar het schuine dak

Pelletkachel rookkanaal laagPelletkachel rookkanaal afvoer Pelletkachel rookkanaal maatwerk dakafvoerPelletkachel aansluiten op bestaand rookkanaal
OPTIE 1OPTIE 2OPTIE 3OPTIE 4

Concentrisch geveldoorvoer pelletkachel   Pelletkachel afvoer concentrisch    Concentrisch rookkanaal pelletkachel
OPTIE 5OPTIE 6OPTIE 7

Rookgasafvoer voor de pelletkachel optie 5 is de meest optimale combinatie met een gesloten toestel zoals de Cayenne 6 & 8 - Norma en de Elite 98 pelletkachel. Verder is het belangrijk om te weten dat niet iedere afvoer methode geschikt is voor elke pelletkachel of voor elke situatie. In de volgende alinea’s worden alle opties besproken. Gebaseerd op de voor- en nadelen, moet er in elke situatie een overweging gemaakt worden, welke optie de meest geschikte is. Het volgende is dan ook geen advies maar een beschrijving van de in de praktijk toegepaste mogelijkheden.

Waar moet u opletten?

Wanneer u uw keuze gaat maken is het belangrijk rekening te houden met de volgende vier punten:

1.Technische vereiste voor de pelletkachel

2.Veiligheid gebruiker

3.Hinderwet

4.Passieve woning en- of WTW installatie in de woning

1.Met technische vereiste vanuit de pelletkachel wordt bedoeld dat niet iedere pelletkachel geschikt is om aan te sluiten op een geveldoorvoer. Als de wens voor geveldoorvoer bestaat kiest u een pelletkachel uit die hier geschikt voor is. Alle door RR Trading aangeboden pelletkachels kunnen technisch gezien zonder problemen aangesloten worden met een geveldoorvoer.

2.Daarnaast is de veiligheid van de gebruiker erg belangrijk. Wettelijk gezien mag een persoon zichzelf onder geen enkele omstandigheid in gevaar brengen. Dit betekent dat de pelletkachel de rookgassen op een veilige manier afvoert zonder dat er gevaar ontstaat op woningbrand.

3.De hinderwet bepaalt dat mensen andere mensen niet mogen hinderen. Voor een pelletkachel afvoer betekent dit dat uw buren geen hinder mogen ondervinden zoals rookgasafvoer van een pelletkachel. Het blijft altijd lastig om te bepalen of iemand terecht hinder ondervindt of dat het overdreven wordt. Momenteel zijn er richtlijnen opgenomen in het bouwbesluit maar deze zijn opgesteld voor een houtkachel. Alleen een rechter mag in Nederland bepalen of iemand terecht klaagt over hinder of dat het overdreven wordt. Tot nu toe is er geen jurisprudentie bekend bij RR Trading waarin een rechter heeft bepaald dat de pelletkachels hinder opleveren.

4.Heeft u een passieve woning of een WTW installatie, dan zijn open toestellen niet geschikt. Dit komt omdat er onderdruk in de woning aanwezig kan zijn. Hierdoor wordt er rook- en of geur vanuit de branderkamer de woning in gezogen. In dit geval altijd moet er voor een gesloten pelletkachel gekozen worden welke concentrisch aangesloten is. Als u dit niet doet loopt uw gezondheid gevaar door een slecht binnenhuis klimaat (Zie bouwbesluit !).

.

Rookgasafvoer pelletkachel voorschriften

Op dit moment zijn er geen specifieke rookgasafvoer pelletkachel voorschriften. Wel zijn er richtlijnen voor houtkachels, gas sfeerhaarden en gas CV ketels. Houtkachel verkopers raden aan de afvoer naar het dak te brengen, wat gebruikelijk is voor een houtkachel. De gas CV- en gas sfeerhaarden installateurs zijn geneigd te adviseren om een geveldoorvoer te kiezen. Op het internet komt uw vele verhalen tegen over rookgasafvoer pelletkachel voorschriften en de methode van rookgas afvoer. Meestal zijn de beweringen gebaseerd op de kennis en voorkeur van de verkoper met soms verwijzing naar bouwbesluit. Maar dit bouwbesluit is voor een houtkachel opgesteld en niet voor een pelletkachel. Ook geeft het bouwbesluit aan dat het advies van de fabrikant en/of leverancier bepalend is. Verder is het bouwbesluit gericht op bescherming van het binnenhuis klimaat. Om deze reden is het vreemd dat er geen aandacht is geschonken aan de verschillen van open- en gesloten toestellen. Want heeft u een passieve woning of een WTW installatie, dan is een open toestel uit den boze in verband met rook en fijnstof in de woning !.

Pelletkachel Afvoer Optie 1 - Directe geveldoorvoer

Dit is de goedkoopste en meest eenvoudige optie. Bij optie 1 gaat de afvoer direct door de muur naar buiten. In de muur wordt een dubbelwandige buis geplaatst die aan de binnen- en buitenzijde wordt afgedekt met een rozet. Het is wel van belang dat de buis minimaal 25 - 30 cm uitsteekt. Dit om te voorkomen dat de muur verkleurt door rookgassen.

LET OP: Optie 1 is niet de meest optimale methode en kan bij slecht onderhoud of niet tijdig reinigen van de kachel, brand in de pellettank veroorzaken.

Optie 1

Voordelen optie 1

>Goedkoop en eenvoudig.
>Geen buis zichtbaar in de woonkamer.
>Kachel kan dichter op de muur staan en zal minder ver de kamer in komen.

Nadelen optie 1

>Technisch is dit niet de meest optimale optie. Maar in bepaalde gevallen is het de enige methode om een pelletkachel te kunnen installeren.
>Gevoelig voor wind. Door tegendruk in de afvoer kunnen de rookgassen te veel weerstand ondervinden. Maar ook als de kachel niet aanstaat kan de wind overdruk in de branderkamer veroorzaken. Het resultaat is een geur van verbrand hout in de kamer of asdeeltjes om de kachel.
>Door het uitsteken van de buis niet geschikt als er een voetpad direct tegen de buitenmuur loopt.
>Niet geschikt als de afvoer uitmondt op terrein welke niet eigendom is.
>Bij stroomstoring meer kans op rook in de kamer als de kachel brandt.

Conclusie optie 1

Niet de meest optimale optie voor het juist functioneren van de kachel. Maar deze optie kan in bepaalde gevallen de geschikte manier zijn. Het blijft altijd van belang om de juiste inschatting te maken op feiten en niet op de fabels. Risico's van de methode van afvoer komen geheel voor eigen rekening omdat de keuze van pellet kwaliteit - het schoon maken en juist onderhouden van de kachel een significante factor zijn voor het juist functioneren.

Pelletkachel Afvoer Optie 2 - Geveldoorvoer op 2 meter hoogte

Dit is de meest toegepaste methode. Vanuit de kachel gaat de afvoerbuis via een T-stuk omhoog. Gebruik nooit direct een bocht op de kachel. Dit kan problemen geven met as ophoping in de bocht. Na 2 meter omhoog gaat de buis met 90 graden door de muur. Gebruik in de muur altijd een dubbelwandig geïsoleerde buis. Dit is noodzakelijk want door slecht onderhoud kan er schoorsteen brand ontstaan en dan wordt de temperatuur in de buis wel 500 - 700 graden Celsius.

Pelletkachel afvoer

Voordelen optie 2

>Door verticale gedeelte natuurlijk trek en dus minder kans op rook in de kamer bij stroomonderbreking.
>Prijstechnisch gunstiger dan optie 3.
>Gassen komen op grotere hoogte uit de gevel, daardoor meer kans op verdunning met lucht.
>Minder kans op overlast uitstekende pijp.
>Minder kans op overlast van wind dan bij optie 1.
>Minder kans op schoorsteenbrand dan bij lang kanaal naar boven.

Nadelen optie 2

>Prijs technisch minder gunstig dan optie 1.
>Bij onvoldoende uitsteken van de pijp kan de muur verkleuren.
>Cosmetisch minder gezicht aan de voorgevel.
>Meer kans op geurhinder dan optie 3 en 4.
>Afvoerpijp in het zicht in de woonkamer.
>Kachel komt iets verder de kamer in.

Conclusie optie 2

Deze optie is een succesvolle oplossing tussen direct door de muur of/en gehele afvoer aanleggen naar de nok van het dak. Prijstechnisch is de optie zeer gunstig in vergelijkbaar met afvoer naar het dak brengen. Toch is er nog geringe kans op geurhinder voor de buren. Tot op heden is er bij RR Trading geen jurisprudentie bekend waarin een rechter hinder volgens de hinderwet heeft vastgesteld.

Bestel hier : afvoermethode 2 


Pelletkachel Afvoer Optie 3 - Dakdoorvoer

Bij deze optie wordt er een kanaal aangelegd die boven het dak uitmondt. Het kanaal kan zowel binnenshuis als buitenshuis aangelegd worden. In beide gevallen wordt er buiten het vertrek waar de kachel staat een dubbelwandig geïsoleerde buis gebruikt. Dit is nodig voor de veiligheid. Indien er veel condens gevormd wordt, neemt de kans op schoorsteenbrand toe doordat Condens creosoot bevordert. De uitlaatgassen bij een pelletkachel hebben significant lagere temperaturen dan een houtkachel en daardoor is condensvorming eerder een issue dan bij een houtkachel. Bij schoorsteen brand, in combinatie met een pelletkachel, is meer dan 90% aangesloten op een lang kanaal. Naarmate de pelletkachel een hoger rendement heeft zal de uitlaatgas temperatuur alleen maar verder dalen.

Rookkanaal pelletkachel

Voordelen optie 3

>Rookgassen komen op hogere locatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met de omgevingslucht.
>Door hogere uitmonding minder kans op geuroverlast bij buren.
>Door natuurlijke trek in de pijp een meer constant brandproces.
>Bij stroomstoring minder kans op rook in de kamer.

Nadelen optie 3

>Prijstechnisch ongunstig.
>Niet in iedere woning mogelijk.
>Jaarlijk schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee (noodzakelijk om schoorsteenbrand te voorkomen).
>Kans op condensatie rookgassen bij zeer hoge rendement pelletkachels zoals de Norma en Elite.

Conclusie optie 3

Indien er twijfel is of er klachten ontstaan over de geur van de afvoergassen of opmerkingen over de uitmonding van de pijp, dan is optie 3 de meest ideale afvoermethode. Aan de andere ander is dit ook direct de meest kostbare optie van alle afvoer opties.

Bestel hier : Afvoermethode 3 - schuin dak

Bestel hier : Afvoermethode 3 - plat dak


Pelletkachel Afvoer Optie 4 - Bestaand schoorsteenkanaal

Dit is een traditionele manier van rookgassen afvoeren. Door een gemetseld kanaal wordt een schoorsteen gevormd. Deze kan wel of niet gevoerd zijn met een buis. De uitmonding is bijna altijd op grotere hoogte en steekt meestal boven de nok van het huis uit. In veel gevallen wordt bij deze optie de aangesloten houtkachel vervangen door een pelletkachel. Wel is het aan te raden om het kanaal eerst te laten vegen alvorens de pelletkachel aan te sluiten. Dit om te voorkomen dat oude roet aanslag kan gaan branden en zo een schoorsteenbrand veroorzaakt.

Om condensatie van de rookgassen te voorkomen is het raadzaam om het gemetselde kanaal te voorzien van een voering. Houd de diameter zolang mogelijk gelijk aan de diameter van de kachel. Als rookgassen uitwaaien naar een grotere diameter zullen deze gassen sneller afkoelen. Dit kan dus weer condensatie en vorming van creosoot bevorderen met hogere risico op schoorsteenbrand!

Bestaand rookkanaal pelletkachel

 

Voordelen optie 4

>Rookgassen komen op hogere locatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht.
>Door uitmonding boven de woning is er minder tot geen kans op geuroverlast bij buren.
>Stabiel brandproces.
>Bij stroomstoring, wind of slecht onderhoud minder kans op rook in de kamer.

Nadelen optie 4

>Door lagere temperaturen van de rookgassen kan condens in het kanaal ontstaan. Indien de schoorsteen niet gevoerd is met een metalen buis kan het vocht in de steen trekken.
>Jaarlijks schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee.
>Indien schoorsteen voorzien moet worden van een metalen buis zijn de kosten weer aanzienlijk.

Conclusie optie 4

Bij overstap van houtkachel naar een pelletkachel is dit de meest gunstige afvoer optie. Door aanwezigheid van rookkanaal zijn de installatiekosten lager.

Pelletkachel Afvoer Optie 5 - Concentrisch / Geveldoorvoer op 2 meter hoogte

Rookgas afvoer Optie 5 is in combinatie met een hermetisch gesloten pelletkachel verreweg de meeste gevallen een veilige en gezonde methode om een pelletkachel aan te sluiten. Deze optie heeft weinig nadelen en vele voordelen.

Pelletkachel afvoer concentrisch

 

Voordelen optie 5

>Rookgassen komen op hogere locatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht.
>Aanvoer zuurstof en afvoer rookgassen monden uit in dezelfde drukvlak.
>Druk aanvoer zuurstof hoger dan druk afvoer rookgassen. Dit zal een flow door de kachel geven welke de ventilator ontlast.
>Geen kans op fijnstof in de woonkamer. Door het drukverschil van de zuurstof afvoer en rookgasafvoer zullen alle fijnstofdeeltjes direct naar buiten gevoerd worden. Ook als de kachel niet brandt.
>Bij gesloten pelletkachels is de kans op backfire uitgesloten.
>Bij stroomstoring, wind of slecht onderhoud geen kans op rook in de kamer.

Nadelen optie 5

>Iets duurder dan optie 2.

Conclusie optie 5

Kies bij voorkeur een hermetisch gesloten pelletkachel. Dit komt de gezondheid van uw leefklimaat ten goede en zal u veel meer plezier en duurzame warmte opleveren dan bij een open toestel. Hermetisch gesloten modellen zijn: 

>Norma
>Elite
>Cayenne 6 en 8

Rookgasafvoer pelletkachel gevel

Wanneer u geïnteresseerd bent in een rookgasafvoer pelletkachel door uw gevel kunt u het beste contact met ons opnemen. Dan zullen wij samen met u alle opties bekijken en de voor- en nadelen bespreken. Het is belangrijk dat u onthoudt dat een pelletkachel geen houtkachel is.

Met een pellethaard kunt u subsidie pelletkachel ontvangen, met een houtkachel niet. Daarnaast zijn er vele andere verschillen. De enige overeenkomst tussen de houtkachel en pelletkachel is de brandstof. Verder zijn ze totaal verschillend. Daarom raden wij aan de rookgasafvoer pelletkachel door een gevel niet te vergelijken met de afvoer van een houtkachel.

Om juiste beslissingen te kunnen maken moet dieper ingezoomd worden op de significante factoren welke bijdragen aan een succesvolle uitkomst. Testen moeten feitelijke data op gaan leveren zodat juiste en veilige conclusies gemaakt kunnen worden. Enkele significante eigenschappen waarmee rekening gehouden moet worden zijn:

>Pelletkachel heeft veel lagere rookgastemperatuur
>Branderkamer werkt op onderdruk
>Gesloten toestellen of open toestel
>Ongeveer 10% CO2 uitstoot bij volle belasting
>Lage fijnstof uitstoot
>Nagenoeg geurloos (indien juist gemonteerd en afgesteld)
>Geen natuurlijke trek nodig
>Externe zuurstof aanvoer

Opmerking: In samenwerking met de grootste afvoermaterialen fabrikant van Nederland heeft RR Trading testen uitgevoerd in windtunnels met brandende Artel pelletkachels. Uit deze test data blijkt dat rookgassen van een Artel pelletkachel vergelijkbaar zijn zoals gemeten bij moderne HR gas CV ketels. Ook is er aangetoond dat een brandende Artel pelletkachel, aangesloten met geveldoorvoer, geen negatieve nadelen ervaart van windkracht 7 (12,5 m/sec windsnelheid) op de rookgasuitmonding. Hieruit kan onderbouwd de conclusie getrokken worden dat een Artel pelletkachel vergelijkbaar functioneert als een HR CV ketel aangesloten met muurdoorvoer. 

Pelletkachel rookkanaal laagPelletkachel rookkanaal afvoer Pelletkachel rookkanaal maatwerk dakafvoerPelletkachel aansluiten op bestaand rookkanaalConcentrische afvoer pelletkachel

OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 3

OPTIE 4

OPTIE 5