Veilig betalen
Snelle levering
Offerte op maat
Informatie en advies
Eigen showroom
          Installatie NL

Werking pelletkachel

Uitleg pelletkachel

Een pelletkachel is in feite een houtkachel met een warmtewisselaar. Tijdens de verbranding van de houtpellets worden er hete rookgassen gevormd. Deze hete gassen worden door de warmtewisselaar geleid. In de warmtewisselaar geven de rookgassen de temperatuur over aan de lucht uit de kamer. De verwarmde lucht stroomt aan de voor- of bovenzijde de kachel uit om zo de kamer te verwarmen. De hoeveelheid warme lucht wordt automatisch op warmtebehoefte door de kachel gedoseerd. Er zijn open en gesloten pelletkachels. Gesloten pelletkachels zijn beter voor het millieu en uw binnenhuisklimaat.

 

Hermetisch gesloten pelletkachel

Een gesloten pelletkachel wil zeggen dat de branderkamer en pellettank hermetisch luchtdicht zijn afgesloten. De branderkamer is 100% lekdicht waardoor de zuurstofaanvoer naar het vuur alleen wordt onttrokken uit de externe aanvoerbuis. Bij passieve woningen of onderdruk in de kamer door WTW installatie, is een gesloten pelletkachel verplicht. Bij open toestellen in een passieve woning, zal er onherroepelijk rook in de kamer komen met impact op de gezondheid. Dit maakt een gesloten pelletkachel veiliger in gebruik om de volgende redenen:

✓ Hermetische pelletkachels zijn verplicht bij passieve woningen of bij onderdruk in de kamer (Concentrisch aansluiten)

✓ Ontbranding van de pellets in de pellettank is uitgesloten

✓ Uitgesloten is dat er fijnstof in de woonomgeving kan komen (mits concentrisch aangesloten)

✓ Een gesloten pelletkachel is veel stiller dan een open pelletkachel

✓ Geen geur van de pellets in de woonkamer

✓ In combinatie met een excentrisch aangesloten afvoersysteem kan een gesloten pelletkachel met muurdoorvoer gerealiseerd worden

Een voorbeeld van een gesloten pelletkachel model is de Cayenne 6 en 8 kW.

Gesloten pelletkachel

 

Vuur beheersing in de pelletkachel

De hoeveelheid energie die de pelletkachel produceert wordt geregeld door de computer. Op het moment dat er warmtevraag ontstaat gaat de pelletkachel naar een hoger vermogen branden. Dit houdt in dat er meer pellets (lees brandstof) worden aangevoerd en tegelijkertijd ook meer zuurstof door het vuur wordt geblazen. Als de brandstof-zuurstof verhouding in balans is, ontstaat er een optimale verbranding. Een optimale verbranding geeft nagenoeg geen zichtbare rook en geeft maximale energie. Het is wel van belang dat uw pelletkachel in alle standen op de juiste manier is ingesteld op de kwaliteit en soort houtpellets. Het is officieel erkend door de overheid dat een pelletkachel bijdraagt aan een beter milieu. Daarom is er een investeringssubsidie te verkrijgen bij de aanschaf van een pelletkachel en een biomassa toestel.

Werking-pelletkachel 

 

Onsteking pelletkachel

De pelletkachel ontsteekt zonder toevoeging van vuur. Tijdens de opstart wordt er lucht door het branderkorfje gezogen. En electrisch warmte element wordt verwarmd tot 500-600 graden Celcius. Het element is in een buisje geplaatst, waardoor lucht naar de pellets wordt gezogen. De lucht neemt de temperatuur over van het electrisch element en is heet genoeg om de pellets te doen ontbranden. Dit alles wordt dus in werking gesteld met een druk op de knop of door een voorgeprogrammeerde tijdschakelaar.

 

Gebruikersinstellingen

De gebruiker van de pelletkachel stelt de gewenste temperatuur in en het vermogen dat afgegeven moet worden als de temperatuur nog niet is bereikt. Nadat de kachel is ingeschakeld zal deze de temperatuur gaan controleren, gebaseerd op de instellingen. Het blijft echter van groot belang dat een kachel met het juiste vermogen wordt gekozen, omdat dit vermogen in balans moet zijn met de ruimte waarin de pelletkachel staat. Is er een kachel gekozen met een te hoog of te laag vermogen ten aanzien van de ruimte, dan zal het lastig zijn om de gewenste temperatuur te bereiken in die ruimte.